Dėkojame

Dėkojame Reginai Kuliešienei, Antalieptės padalinio vyresniajai bibliotekininkei, už ilgametę ir aktyvią veiklą organizuojant literatūros ir kultūros renginius, nuoširdų darbą propaguojant krašto istoriją ir telkiant Antalieptės

Read more

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos kultūros

Read more